Panel I. Kluczowym trendem z punktu widzenia warunków zapewnienia ochrony infrastruktury jest wzrost roli i wagi cyberbezpieczeństwa jako fundamentu funkcjonowania Infrastruktury Krytycznej. Systemy teleinformatyczne i telekomunikacyjne mogą same w sobie stanowić Infrastrukturę Krytyczną. Wzrost uzależnienia funkcjonowanie Infrastruktury Krytycznej od systemów ICT i zmiany jakie dokonują się w tym obszarze skutkują wzrostem nowych wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa. W ramach Panelu I będziemy analizować te zagadnienia kierunkując również debatę na kwestię powstających SOC’ów jako narzędzia na występujące zagrożenia, a także na kwestię nakładów czynionych na rozwój zabezpieczeń przed zagrożeniami płynącymi z sieci teleinformatycznych.