Panel IV Inwestycje w infrastrukturę to najtrudniejszy i najbardziej kapitałochłonny element inwestycji w rozwój gospodarczy. W większości krajów rozwiniętych rośnie rola Państwa w ich programowaniu i finansowaniu. Wypieranie urządzeń autonomicznych przez sieciowe, to jeden z przejawów cyfryzacji. Towarzyszy mu wzrost aplikacji na wielu poziomach m.in. użytkowych stosowanych w sieciach publicznych. W jakim stopniu obecne inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych krajowych jak i z UE uwzględniają inwestycje w cyberbezpieczeństwo i ochronę systemów technologicznych? Czy Państwo powinno wspierać finansowo działania związane z badaniami i rozwojem w zakresie tworzenia narzędzi informatycznych zwiększających m.in. efektywność wykrywania, przeciwdziałania i neutralizacji skutków cyberzagrożeń. Czy Państwo powinno rozważyć nałożenie wymagań regulacyjnych i kontrolnych na dostawców rozwiązań OT i IT dla Infrastruktury Krytycznej dotyczących spełnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa np. dostępu do kodów?