Statuetka „ELIKSIR”

jest dedykowana organizacjom non-profit, organom i jednostkom administracji państwowej, uczelniom, instytutom badawczym za krzewienie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i promocję rozwiązań ICT dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych. Nagroda rekomenduje szczególnie innowacyjne i skuteczne rozwiązania z zakresu promocji rozwizań ICT oraz cyberbezpieczeństwa dla sieci technologicznych.

Statuetka „SPIŻOWEJ BRAMY”

jest dedykowana firmom oferującym rozwiązania bezpieczeństwa dla sieci technologicznych oraz implementującym projekty rozwiązujące złożone aspekty bezpieczeństwa systemów ICT ze szczególnym uwzględnieniem ochrony systemów SCADA oraz ochrony danych w sieciach technologicznych. Za szczególnie innowacyjne i skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT oraz cyberbezpieczeństwa dla sieci technologicznych.

Laureaci

2016

3
4

2015

I_Edycja_Eliksir
I_Edycja_spizowa_brama

Skład Kapituły

Nagrody „ELIKSIR” i „SPIŻOWEJ BRAMY”

Stefan Kamiński – Przewodniczący Kapituły II Forum BST

Członek Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Programowej klastra „IUSE. W latach 2000-2016 był Członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów, Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP, Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki” oraz Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego.

 

więcej

Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego, autor wielu publikacji i opracowań. Z wykształcenia Inż. Elektroniki – ATR w Bydgoszczy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznaką KIG, Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

mniej

Bogusław Kowalski – Z-ca Przewodniczącego Kapituły II Forum BST

Bogusław Kowalski – absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku wybrany na wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – odpowiedzialny za infrastrukturę i rozwój terenów wiejskich. Poseł na Sejm RP V i VI kadencji.

 

więcej

Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. Odznaczony medalem „Zasłużony dla Transportu RP”, laureat nagrody kolejowej „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei”, otrzymał również wiele nagród władz samorządowych za wkład w rozwój regionalny. Twórca Kolei Mazowieckich wraz z projektem zakupu nowych pociągów, inicjator jednej z największych w Polsce inwestycji zagranicznych związanych z koleją – budowy zakładu produkcyjnego szwajcarskiego koncernu Stadler w Siedlcach koło Warszawy, zaangażowany w przejęcie przez konsorcjum samorządowe Warszawskiej Kolei Dojazdowej wraz z planem rozwoju, realizator wielu inwestycji drogowych w regionie. Aktywnie uczestniczył w uchwalaniu przez Sejm m.in. pakietu ustaw kolejowych, ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej zwiększającej nakłady na ten cel oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Autor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu polityki transportowej, logistyki, kolejowych przewozów pasażerskich i transportu publicznego. Wykładowca Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i ekspert w zakresie logistyki i transportu występujący jako komentator w mediach. Pracował w ZDG TOR m.in. jako dyrektor generalny oraz przewodniczący Rady Programowej Kongresu Transportu Publicznego. Od marca 2015 kieruje całością prac Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej.

mniej

Zdzisław Nowak – Sekretarz Kapituły II Forum BST

Zdzisław Nowak jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem pracy w zarządach dużych korporacji na stanowiskach Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego, jak również członkiem rad nadzorczych spółek z obszaru telekomunikacji, ICT, energetyki i mediów.

 

więcej

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej dwóch kierunków: Wydziału Mechanicznego-Technologicznego oraz Organizacji i Zarządzania Przemysłem. Bezpośrednio po studiach ukończył szkolenia IBM uzyskując kompetencje projektanta systemów informatycznych i wdrażał wiele projektów informatycznych m.in. był projektantem i programistą autorskiego systemu finansowo księgowego.
Karierę menadżerską rozpoczynał zarządzając ZR ELTRA SA wielozakładowym przedsiębiorstwem produkcyjnym branży elektronicznej. W drugiej połowie lat 90-tych był doradcą amerykańskiego koncernu telekomunikacyjnego US WEST Int’l inwestującego w Polsce m.in. w operatora telefonii komórkowej PTC Era. Jest współautorem wielu projektów doradztwa strategiczno-operacyjnego dla firm telekomunikacyjnych. Na stanowisku Prezesa zarządzał również największymi spółkami telekomunikacyjnymi w Polsce m.in. TP S.A., Tel-Energo S.A., EXATEL S.A. oraz NOM Sp. z o.o. realizując autorskie strategie rozwoju tworzące trwałe podstawy wzrostu wartości tych spółek.
Wyróżniony wieloma nagrodami m.in. jest laureatem rankingu „Diamenty Forbesa 2012”, nagrodzony tytułem „Menadżera Roku 2011” przez Home&Market.
Ekspert KIGEiT ds. telekomunikacji i bezpieczeństwa sieci

mniej

Andrzej Dulka – członek Kapituły

jest absolwentem studiów International MBA na Uniwersytecie Nijenrode w Holandii, posiada doktorat z zakresu automatyki przemysłowej. Z branżą telekomunikacyjną związany jest od 1994 r. Przed fuzją firmy Alcatel i Lucent Technologies odpowiadał za działania handlowe Lucent Technologies w Polsce i Czechach. Wcześniej, do 1992 roku pracował w firmie Energopol S.A., a w latach 1983-1987 był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie.

więcej

Od 2012 Andrzej Dulka pełni funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), w 2015 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT), a na początku 2016 roku objął stanowisko Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Za zasługi i zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a także wyróżniony tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki.

mniej

Wojciech Myślecki – członek Kapituły

Wojciech Myślecki  doktor inżynier  , wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, analityk polityki i strategii geopolityki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. .

więcej

Były prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W latach 1968–1989 działacz opozycji demokratycznej. wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji , informatyki przemysłowej oraz z zakresu zagadnień politycznych i gospodarczych. Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w roku 1998, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. oraz doradca w BZWBK S.A.
Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu św. Stanisława (1998);
Kawaler Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta (2007)
Medal „Zasłużony dla Energetyki” (2005).
Krzyż Organizacyjny „Solidarności Walczącej” (2010)
Medal “Milito Pro Christo” ( 2014).

mniej

Tom Ruhan – członek Kapituły

jest Irlandczykiem, mieszkającym w Polsce od 1990. Jest prawnikiem i wieloletnim menedżerem spółek z giełdy warszawskie. Obecnie jest wice-prezesem zarządu spółki typu private equity inwestującej w nowych technologiach.

 

więcej

Był Przewodniczącym Rady Europejskiego Stowarzyszenia Pro Konkurencyjnych Operatorów Telekomunikacyjnych (ECTA), obecnie pozostaje nadal członkiem Rady. Tom jest członkiem zarządu PIKE (Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej) i członkiem Rady KIGEIT (Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji).

mniej

Krystian Zięć – członek Kapituły

Krystian Zięć jest pułkownikiem rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system operacyjnego wykorzystania samolotu F-16. Jako pierwszy w Polsce uzyskał uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia podstawowego i taktycznego na samolocie F-16, nadane przez instruktorów USAF i USANG. Odpowiedzialny za operacje lotnicze w ramach ćwiczeń NATO Air Meet 2003r. Dowodził min. kontyngentami F-16 w ramach Tactical Leadership Program (Belgia),  Frisian Flag (Holandia), Tiger Meet (Francja), oraz zespołem lotniczym podczas pierwszej w historii polskiego oręża certyfikacji systemu F-16 – FORCEVAL przeprowadzonej przez NATO Taceval Division w 2011 roku. Eskadra pod jego dowództwem zdobyła laur najlepszego pododdziału Sił Powietrznych.

 

więcej

Pierwszy  dowódca ugrupowań taktycznych (COMAO) – Mission Commander (F-16).  Dowodząc dużymi międzynarodowymi zespołami uderzeniowymi był odpowiedzialny za procesy planowania, skuteczną egzekucję, bezpośrednie dowodzenie w powietrzu i ocenę rezultatów  działań. Współtworzył zręby zdolności w zastosowaniu noktowizji,  które radykalnie zwiększyły możliwości systemu F-16 w operacjach nocnych. Wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność działań na poziomie pododdziału i jednostki wojskowej. Będąc dowódcą 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wykorzystał na szeroką skalę system e-learnigowy, obejmujący szkolenia programowe i uzupełniające, oraz szkolenia w zakresie przygotowawczym do certyfikacji FORCEVAL.

Był współodpowiedzialny za tworzenie pierwszego  stałego kontyngentu Sił Zbrojnych USA w Polsce. Obecnie jest CEO w spółce Fights On Training a także dyrektorem ds. wsparcia procesów treningowych w spółce Fights On Logistics.

mniej