Bartosz Kryński

Cyberark

Regional Sales Engineer w firmie Cyberark, zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną oraz zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi. Przez ponad 12 lat nabywał doświadczenia
w przygotowywaniu oraz realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem środowisk teleinformatycznych, w tym aplikacji oraz baz danych (m.in. wdrożenia systemów klasy WAF , DAM , DBF, ADC). Pracując w Clico jako starszy konsultant uczestniczył w wielu testach penetracyjnych oraz audytach bezpieczeństwa dużych instytucji w Polsce.

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.