David Simonsen

Dencrypt

Pan David Simonsen jest Prezesem duńskiej firmy Dencrypt. Pan Simonsen jest również członkiem rządowego duńskiego Forum IT, członkiem zarządu Rady na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego oraz przewodniczym federacji WAYF (największej duńskiej organizacji identyfikacyjnej). 

Przez ostatnie 15 lat pan Simonsen z sukcesem budowal rzadowe sieci cyfrowe oraz infrastruktury badawcze w sektorze publicznym aby w roku 2016 objąć stanowisko Prezesa firmy Dencrypt.