Eryk Kłossowski

PSE

od 31 grudnia 2015 r. Prezes Zarządu PSE S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 r. ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Do 2015 roku pracował w kancelariach adwokackich. W latach 2000-2003 związany z Ernst&Young Sp. z o.o.  Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. Od 2014 r. prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, Politechnice Warszawskiej, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji.