Jacek Matyszczak

UKE

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej.  Od 2013 roku zawodowo związany z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty, następnie Urzędem Komunikacji Elektronicznej, gdzie zajmuje się m.in. problematyką dotyczącą bezpieczeństwa i integralności sieci i usług telekomunikacyjnych.