Juliusz Brzostek

Juliusz Brzostek NASK

Od 1 sierpnia 2016 r. Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber), które funkcjonuje w ramach NASK. Głównym zadaniem NC Cyber jest dbałość o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP m.in. poprzez opracowywanie narodowych planów ochrony.  Juliusz Brzostek z NASK związany jest od 2002 roku. Od 2010 roku był kierownikiem Zespołu Projektów Bezpieczeństwa w CERT Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz  programu Executive MBA w Szkole Biznesu PW.