Mariusz Stawowski

CyberArk

Odpowiada za rozwój strategii biznesowej oraz zarządzanie działem technicznym CLICO. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i audytów bezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP, CCISO i PRINCE2 Practitioner. Jest instruktorem prowadzącym w Polsce oficjalne seminaria (ISC)2 i EC-Council. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pracę w dziedzinie analizy i projektowania zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych. Jest autorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych magazynach IT oraz 6 książek o tematyce bezpieczeństwa IT. Członek ISSA Polska, Senior Member.