Ochrona infrastruktury krytycznej

Andrzej Sawicki – Pre-Sales Engineer, Trend Micro

Bezpieczeństwo dostępu mobilnego

David Simonsen – Prezes Zarządu, Dencrypt A/S

Innowacyjne podejście do zabezpieczenia sieci IT/OT

Jakub Jagielak – Specjalista ds. Bezpieczeństwa, Atendea

Miejsce NASK w systemiecyberbezpieczeństwa państwa

Juliusz BrzostekDyrektor NC Cyber NASK Państwowy Instytut Badawczy

Kaymera – Zintegrowany system ochrony urządzeń mobilnych przed cyberzagrożeniami

Marek Wośko – Prezes Zarządu, MAWTelecom

Luki w bezpieczeństwie aplikacji istotnym zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej

Michał Kurek – Partner, KPMG Cyber Security

Innowacje w zabezpieczeniu sieci OT/SCADA

Mieszko Jeliński – Major Accounts Manager, Symantec

Cyberbezpieczeństwo w obiektach przemysłowych na przykładzie instalacji nuklearnych

Monika Adamczyk – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Kluczowe problemy zapewnienia cyberbezpieczeństwa z perspektywy biznesu

Zdzisław Nowak – Przewodniczący Rady Programowej FBST, Ekspert ICT & Cybersecurity OT, KIGEiT

Konta uprzywilejowane – dlaczego i jak powinniśmy je chronić?

Michał Ciemięga – Regional Sales Manager, CyberArk
Bartosz Kryński – Regional Sales Engineer, CyberArk