Zdzisław Nowak – Przewodniczący Rady Programowej

Zdzisław Nowak jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem pracy w zarządach dużych korporacji na stanowiskach Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego, jak również członkiem rad nadzorczych spółek z obszaru telekomunikacji, ICT, energetyki i mediów.

więcej

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej dwóch kierunków: Wydziału Mechanicznego-Technologicznego oraz Organizacji i Zarządzania Przemysłem. Bezpośrednio po studiach ukończył szkolenia IBM uzyskując kompetencje projektanta systemów informatycznych i wdrażał wiele projektów informatycznych m.in. był projektantem i programistą autorskiego systemu finansowo księgowego.

Karierę menadżerską rozpoczynał zarządzając ZR ELTRA SA wielozakładowym przedsiębiorstwem produkcyjnym branży elektronicznej. W drugiej połowie lat 90-tych był doradcą amerykańskiego koncernu telekomunikacyjnego US WEST Int’l inwestującego w Polsce m.in. w operatora telefonii komórkowej PTC Era. Jest współautorem wielu projektów doradztwa strategiczno-operacyjnego dla firm telekomunikacyjnych. Na stanowisku Prezesa zarządzał również największymi spółkami telekomunikacyjnymi w Polsce m.in. TP S.A., Tel-Energo S.A., EXATEL S.A. oraz NOM Sp. z o.o. realizując autorskie strategie rozwoju tworzące trwałe podstawy wzrostu wartości tych spółek.

Wyróżniony wieloma nagrodami m.in. jest laureatem rankingu „Diamenty Forbesa 2012”, nagrodzony tytułem „Menadżera Roku 2011” przez Home&Market.
Ekspert KIGEiT ds. telekomunikacji i bezpieczeństwa sieci

mniej

Grzegorz Jan Bliźniuk – Członek Rady Programowej

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (w zakresie cybernetyki w specjalności systemy informatyczne) i wykładowcą tej uczelni. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych WAT. Wykładał w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

więcej

W połowie lat 90. pracował przy implementacji podsystemu raportowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, następnie przy rozwijaniu systemu informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 2003 do 2005 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej w Ministerstwie Nauki a od 2005 do 2007 był podsekretarzem stanu w MSWiA, odpowiedzialnym za informatyzację. Zajmował także stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej. W 2010 został zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, biorąc udział w realizacji programu informatyzacji ochrony zdrowia.
Jest autorem licznych publikacji naukowych i odczytów z dziedziny informatyki. Został odznaczony Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny a w 2008 został laureatem Nagrody im. Marka Cara.

mniej

Piotr Jarmoliński – Członek Rady Programowej

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ICT oraz w segmencie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Od 1994 związany z telekomunikacją i informatyką. Początkowo pełnił rolę handlowca w warszawskim oddziale Alcatel Business Systems Division sp. z o.o. , funkcję dyrektora Handlowego

więcej

w Alcatel Polska S.A., dyrektora handlowego w NextiraOne Polska sp. z o.o. , dyrektora Marketingu i Rozwoju Strategicznego w NextiraOne Polska sp. z o.o. oraz Dyrektora Handlowego w Dimension Data Polska sp. z o.o. Należy do Polskiej Rady Biznesu i BCC.

mniej

Piotr Kuczyński – Członek Rady Programowej

Piotr Kuczyński jest menedżerem z wieloletnim  doświadczeniem  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwami. Między innymi w latach dziewięćdziesiątych, w amerykańskim koncernem  telekomunikacyjnym US West realizował w Polsce projekt katalogów teleadresowych znanych pod marką Panorama Firm.

więcej

Był Dyrektorem Sprzedaży Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Norwich Union S.A. Doświadczony doradca biznesowy, autor wielu publikacji w prasie branżowej.

Za działalność w opozycji demokratycznej wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

mniej

Marcin Zieliński – Członek Rady Programowej

Finansista, przedsiębiorca i inwestor. Absolwent SGH. Od 1995 do 2007 związany z sektorem bankowym. Uczestniczył między innymi w przejęciu banku BISE SA przez Bank DnB NORD w latach 2006 – 2007. W latach 2008 – 2009 związany z Grupą Energa, jako dyrektor Centrum Rozwoju Aktywów Nieenergetycznych. W ramach prac podległego mu centrum nadzorował spółki informatyczne i telekomunikacyjne.

więcej

Od 2010 prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest wspólnikiem w KOW Sp. z o.o. – firmy zajmującej się działalnością doradczą, wydawniczą oraz prowadzeniem działań marketingowych dla form przemysłowych. Uczestniczył w wielu projektach doradczych mających na celu przejęcie lub zwiększenie wartości aktywów telekomunikacyjnych.
W drugim kwartale 2016 wraz z partnerami finansowymi założył: European Sun Energy Projects – spółkę, która jest deweloperem projektu budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 200 Mw.

mniej